Home / Travel management / Meerderheid bedrijven doet niets voor oudere zakenreizigers

Meerderheid bedrijven doet niets voor oudere zakenreizigers

Meerderheid bedrijven doet niets voor oudere zakenreizigers

Wereldwijd wordt het zakelijk reizen beïnvloed door een stijging van de levensverwachting. Op dit moment is 14 procent van de zakenreizigers ouder dan 55 jaar. In Nederland is dat 17 procent. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen onderzocht AirPlus in hoeverre bedrijven inspelen op de veranderende behoeften op het gebied van zakenreizen.

Volgens de AirPlus studie is het wereldwijde gemiddelde percentage van reizigers met een leeftijd boven de 55 en niet behorend tot het hogere management (buiten beschouwing gelaten, omdat zij meestal betere reisvoorwaarden hebben) 14 procent. Een aanzienlijk hoger aandeel van oudere zakenreizigers is te vinden in twee Engelssprekende landen: Canada en het Verenigd Koninkrijk, beide met 20 procent. Deze worden op de voet gevolgd door Brazilië, Australië, Nederland en de Verenigde Staten met 17 of 18 procent. Landen die ver onder het gemiddelde uitkomen, zijn China en Turkije met respectievelijk 6 en 8 procent.

Wordt er iets gedaan voor de oudere zakenreiziger? 

Bij nader onderzoek van het reisbeleid, blijken bedrijven vrij streng als het gaat om bijzondere vergoedingen voor oudere reizigers. Het overgrote deel van de bedrijven (tussen de 75 en 89 procent) heeft geen speciale richtlijnen, noch speciale toelagen voor reizigers op leeftijd.

Als het gaat om reisrichtlijnen voor oudere reizigers, hebben alleen bedrijven in de regio Azië/Pacific met 17 procent tweemaal zo vaak een speciaal reisbeleid ten opzichte van de andere regio’s.

Regio’s met de minste bedrijven die speciale toelagen hebben voor oudere reizigers zijn Zuid-Afrika, Europa en Noord-Amerika, variërend tussen de 4 en 5 procent. Dit is in de regio Azië/Pacific iets hoger met 8 procent. De regio met de meeste speciale toelagen is echter Latijns-Amerika met 14 procent. Interessant is dat drie van de zes landen die bovengemiddeld scoren op het gebied van speciale richtlijnen voor oudere reizigers, tot de BRIC-landen behoren: India, China en Rusland.

Vergelijkbaar is het beeld voor de landen met een bovengemiddeld percentage aan speciale toelagen voor 55+ reizigers. Vooroplopend in deze categorie zijn Brazilië en Mexico, twee opkomende economieën, gevolgd door Singapore, Oostenrijk en Duitsland.

Vervolgens is onderzocht of bedrijven met een groter aandeel oudere reizigers, ook vaker een speciaal reisbeleid hebben. Veertien procent van de bedrijven met minder dan 5 procent van de reizigers boven de 55 jaar hanteren speciale richtlijnen of vergoedingen. Naarmate het aandeel van oudere reizigers toeneemt, stijgt dit percentage tot 23 procent. Dat betekent dat gemiddeld in 23 procent van de bedrijven met meer dan 20 procent van de reizigers ouder dan 55, speciale richtlijnen of toelagen zijn vastgesteld.

Speciale richtlijnen of toelagen vooral voor snellere reistijd of meer comfort 

Met betrekking tot het speciale reisbeleid, noemt de meerderheid van de respondenten met een dergelijk beleid snellere reistijd (bijv. een directe verbindingen, ook al is dit niet het goedkoopste alternatief)  en meer comfort (bijv. extra services op vluchten, upgrades voor autohuur of treinreizen). Als een overstap niet kan worden vermeden, dan is het alternatief meer tijd inplannen voor de aansluitende vlucht. Meer dan een derde van de bedrijven boekt ook een hogere serviceklasse voor lange vluchten. In de speciale richtlijnen van Nederlandse bedrijven komt meer reiscomfort het meest voor.

Mannelijke respondenten stellen regels sneller vast

Bedrijven met mannelijke reismanagers hebben vaker speciale richtlijnen voor oudere reizigers (16 procent). Dit is meer dan twee keer zoveel als in bedrijven met vrouwelijke reismanagers. Een vergelijkbaar beeld zien we met betrekking tot speciale toelagen voor reizigers op leeftijd: 6 procent van de vrouwelijke reismanagers geeft speciale toelagen voor oudere reizigers, terwijl dat bij hun mannelijke collega’s 9 procent is.

De antwoorden tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten wijken ook af als het gaat om het aantal verschillende uitkeringen voor oudere reizigers. In het algemeen geeft een vrouwelijke respondent gemiddeld 1,9 verschillende opties met betrekking tot speciale toelagen. De mannelijke reismanager is een beetje restrictiever: hij geeft gemiddeld slechts 1,6 verschillende opties.

Als we naar de specifieke bijzondere vergoedingen kijken, dan laten vrouwelijke travel managers significant vaker een snellere reistijd toe (56 procent vs. 43 procent van de mannelijke travel managers) en/of een hogere serviceklasse voor lange vluchten (40 procent in vergelijking met 27 procent). Alleen als het gaat om meer reiscomfort zijn mannelijke reismanagers eerder geneigd een speciale uitkering te implementeren.

Speciale vergoedingen: verschillen per afdeling:

67 procent van de bedrijven met een specifieke afdeling of persoon voor reismanagement staan oudere reizigers een snellere reistijd toe (bijv. directere verbindingen ondanks een hogere vluchtprijs). Bijna 50 procent geeft meer tijd voor het halen van een aansluitende vlucht of meer reiscomfort. Slechts 27 procent van de respondenten die op een specifieke afdeling voor reismanagement werkt echter geeft extra vergoedingen voor upgrades op lange-afstandsvluchten.  Dit lijkt logisch, omdat meer gespecialiseerde reisafdelingen vaak onder hogere-uitgaven-programma’s vallen en dus te maken hebben met een strenger toezicht op de kosten.

Als het reismanagement onder assistent-teams valt, is er een grotere kans op het krijgen van een upgrade: 42 procent doet dergelijke uitgaven voor oudere reizigers. Maar nogmaals, de meerderheid geeft de voorkeur aan het zorgen voor een snellere reistijd (67 procent).

Als het reismanagement is ondergebracht bij andere afdelingen (zoals inkoop of HR), staat de travel manager meer reiscomfort (48 procent) of snellere reistijd (39 procent) toe.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
ZAKENREIS stopt in 2022

ZAKENREIS stopt in 2022

31/12/2021

In april 1999 schreef mijn vader Kees Hundepool (92), die in 1967 Zakenreis lanceerde, zijn laatste voorwoord. Een maand later ik mijn eerste. Nu, ruim 27 jaar nadat ik in…

TMC Special 2022 – Uniglobe

TMC Special 2022 – Uniglobe

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – STI

TMC Special 2022 – STI

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – CWT

TMC Special 2022 – CWT

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….