Home / Reisagenten / ATP moet Staat schadevergoeding betalen

ATP moet Staat schadevergoeding betalen

ATP moet Staat schadevergoeding betalen

In de civiele procedure tussen zakenreisagent ATP en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft de rechtbank ATP veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 760.00 euro plus de wettelijke rente. Daarbij komt nog een bedrag van zo’n 15.000 euro aan (accountants)kosten plus rente. Door de uitspraak van donderdag komt er een einde aan een civiele procedure die vijf jaar loopt. Het strafrechtelijke onderzoek tegen ATP loopt nog.

Het conflict gaat terug naar juli 2014, toen het ministerie van Justitie en Veiligheid haar voormalige zakenreisagent ATP Business Travel aanklaagde wegens fraude. JenV stelde dat ATP in de periode tussen 1 december 2010 en 1 december 2012 stelselmatig te veel geld in rekening had gebracht voor tickets die voor het ministerie werden geboekt. In die periode boekte ATP zo’n 25.000 tickets uit naam van het ministerie voor buitenlandse dienstreizen en de repatriëring van vreemdelingen.

ATP had in 2010 een contract gesloten met JenV om tegen een vaste vergoeding van 1 eurocent te adviseren en bemiddelen bij boekingen van dienstreizen (vliegtickets, hotelaccommodaties, autohuur, et cetera). In de overeenkomst werd afgesproken dat eventuele financiële voordelen die ATP voor JenV zou behalen, terug zouden vloeien naar het ministerie.

Een transactie fee van 1 eurocent is niet realistisch. Maar bij het uitschrijven van een tender voor een zakenreisagent is de overheid gebonden aan het Europese aanbestedingsrecht. Dat betekent dat de overheid de opdracht moeten gunnen aan de partij met de economisch meest voordelige inschrijving. Een onrealistische vergoeding kan ertoe leiden dat een agent uit het zicht van de opdrachtgever op zoek gaat naar aanvullende inkomsten van leveranciers. Er is geen zicht op die geldstromen en dat staat haaks op de transparantie die de overheid verlangt.

Wanprestatie
In haar eerste vonnis van 10 juni 2015, stelde de rechter dat ATP inderdaad in strijd had gehandeld met de overeenkomst met JenV en een wanprestatie had geleverd. Om precies vast te stellen voor hoeveel ATP het ministerie had benadeeld, werd in februari 2016 een forensisch accountant aangesteld. Hij kreeg de opdracht van de rechtbank om te onderzoeken of er verschillen waren tussen de door ATP feitelijk betaalde inkoopprijzen en de aan het ministerie gefactureerde verkoopprijzen. Verder wilde de rechtbank weten of ATP restituties die waren ontvangen ten behoeve van het ministerie daadwerkelijk had afgedragen en of er concrete aanwijzingen waren dat ATP gedurende de contractperiode ander voordeel had genoten dat ten goede van het ministerie had moeten komen.

De deskundige kreeg oorspronkelijk zeven maanden de tijd voor zijn onderzoek. Mede door het wisselen van accountant en de complexiteit van de zaak heeft het uiteindelijk 3,5 jaar geduurd voordat de rechter een schadevergoeding heeft vastgesteld.

Poging tot schikken
ATP heeft gedurende de gerechtelijke procedure meerdere keren aangeven graag te willen schikken. Een poging om te schikken tijdens een comparitiezitting in de Haagse rechtbank op 24 januari 2017 mislukte.

In eerste instantie had de reisagent aangeboden een schadevergoeding van 627.000 euro te betalen aan de Staat. Tijdens de zitting gaf ATP aan het gehele bedrag te betalen dat destijds te veel zou zijn gefactureerd aan het ministerie. Op basis van een KPMG-onderzoek waar ATP opdracht tot had gegeven kwam dat neer op 650.000 euro.

Tom De Clerck, voormalig regional managing director van ATP voor Nederland, België en Frankrijk, zei destijds: “Wij erkennen dat er in het verleden fouten zijn gemaakt en nemen daar als organisatie onze verantwoordelijkheid voor. Het oude management is geheel vervangen en als nieuw team willen wij graag een streep zetten onder het verleden zodat wij ons op de toekomst kunnen richten.”

Strafzaak loopt nog
De Staat ging echter niet akkoord en wilde dat het onderzoek van de forensisch accountant doorging om de waarheid boven tafel te krijgen. Niet in de laatste plaats omdat de overheid verantwoording moet afleggen over de besteding van gemeenschapsmiddelen.

Met het betalen van de schadevergoeding is onder de civiele procedure na ruim vijf jaar een streep gezet. Maar de strafzaak loopt nog.

In juli 2015 namelijk had het ministerie van JenV, gesterkt in haar zaak door het vonnis in de civiele procedure, tevens aangifte gedaan bij het Functioneel Parket (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, FIOD). In mei 2016 heeft de FIOD het bedrijfspand van ATP op Schiphol doorzocht. Ook zijn bij JenV alle stukken gevorderd, waaronder facturen en interne mailwisselingen over de contractperioden met ATP. In het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgezocht of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden en wie hierbij betrokken zijn. Het is niet bekend of en wanneer de Officier van Justitie besluit om tot vervolging over te gaan.

 

Manuschka
Door: | manuschka[at]zakenreis.nl
Manuschka Hundepool is hoofdredacteur en uitgever van Zakenreis.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
ZAKENREIS stopt in 2022

ZAKENREIS stopt in 2022

31/12/2021

In april 1999 schreef mijn vader Kees Hundepool (92), die in 1967 Zakenreis lanceerde, zijn laatste voorwoord. Een maand later ik mijn eerste. Nu, ruim 27 jaar nadat ik in…

TMC Special 2022 – Uniglobe

TMC Special 2022 – Uniglobe

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – STI

TMC Special 2022 – STI

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – CWT

TMC Special 2022 – CWT

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….