Home / Luchtvaart / Schiphol en KLM accepteren advies van commissie Remkes

Schiphol en KLM accepteren advies van commissie Remkes

Schiphol en KLM accepteren advies van commissie Remkes

Zowel Schiphol als KLM hebben positief gereageerd op het stikstof-advies van de commissie Remkes voor de luchtvaart. Beide bedrijven zeggen zich ‘bewust’ te zijn van hun verantwoordelijkheid en zijn bereid mee te werken aan verlaging van de uitstoot.

KLM zal zich ‘samen met de andere sectorpartijen inzetten om de noodzakelijke maatregelen te realiseren,’ zegt de airline in een verklaring. “In de afgelopen jaren is er in de luchtvaartsector al veel gedaan om de uitstoot te verminderen. Door operationele maatregelen zoals taxiën met één motor wordt minder brandstof verbruikt. Dit leidt tot minder uitstoot van stikstof en andere broeikasgassen,” aldus KLM.

“De luchtvaartsector zal een goede invulling geven aan het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek (commissie Remkes, red.). KLM gaat er vanuit dat nu snelle besluitvorming over de ontwikkeling van Schiphol mogelijk is zodat invulling gegeven kan worden aan het regeerakkoord. Een verdere ontwikkeling van het intercontinentale bestemmingen-netwerk op Schiphol is van groot belang voor de Nederlandse bereikbaarheid, vestigingsklimaat en werkgelegenheid.”

“Het adviescollege geeft aan dat de luchtvaartsector daarom vol vaart moet inzetten op vermindering van de emissies. Dit is alleen mogelijk als Schiphol en Lelystad Airport kunnen ontwikkelen om zo de luchtvaartmaatschappijen perspectief te geven. Perspectief is nodig om te kunnen blijven investeren in duurzaamheid. Vanuit het uitgangspunt van een evenwichtige bijdrage gaat KLM er vanuit dat snel besluitvorming komt over Schiphol en Lelystad.”

Erkentelijk
Schiphol zegt in een verklaring ‘erkentelijk’ te zijn dat de commissie Remkes de relatie tussen luchtvaart en stikstof heeft onderzocht en adviseert over oplossingen. “Schiphol heeft vanaf het eerste moment aangegeven bij te willen dragen. De Commissie beschrijft de relatief bescheiden bijdrage van de luchtvaart en concludeert dat de beeldvorming over de luchtvaart als grote vervuiler voor stikstof niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.”

Schiphol zegt zich niettemin ‘bewust’ te zijn van haar verantwoordelijkheid en wil zich inzetten om de ‘noodzakelijke maatregelen’ te realiseren. Dick Benschop, de CEO van de Royal Schiphol Group, zegt in een verklaring: “Met dit advies geeft de Commissie een duidelijke opdracht, maar ook een werkbaar advies. Dit stelt het kabinet in staat de politieke besluitvorming over Lelystad en Schiphol af te ronden.”

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft vanaf 2002 over de luchtvaart en reiswereld, voor diverse media. Sinds 2007 is hij verbonden aan Zakenreis.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
Groene obligaties Schiphol

Groene obligaties Schiphol

03/04/2020

De Royal Schiphol Group heeft deze week ‘groene’ obligaties uitgegeven ter waarde van 750 miljoen euro. De uitgifte versterkt de eigen liquiditeitspositie ‘in deze buitengewone omstandigheden,’ zegt het bedrijf, onder…