Home / Luchtvaart / KLM wint van Greenpeace

KLM wint van Greenpeace

KLM wint van Greenpeace

De voorzieningenrechter in Den Haag heeft woensdag de vordering van Greenpeace tot het verbinden van strengere klimaatvoorwaarden aan de aan KLM verstrekte staatssteun, afgewezen.

“De emissiereductie die Greenpeace verlangt, gaat verder dan de in internationaal verband afgesproken doelstellingen,” zegt de rechtbank. Greenpeace zegt de uitspraak te respecteren, al is de milieuorganisatie wel teleurgesteld.

“Greenpeace stelt dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van CO2 door KLM terug te dringen. Greenpeace meent dat op de Staat die plicht rust op grond van de VN-klimaatverdragen, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Hoge Raad-arrest in de Urgenda-zaak,” schrijft de rechtbank in haar vonnis.

“De voorzieningenrechter volgt Greenpeace daarin niet. De VN-klimaatverdragen hebben namelijk geen betrekking op de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de internationale luchtvaart. Op grond van onder meer het Kyoto Protocol is de verantwoordelijkheid hiervoor toebedeeld aan de VN-organisatie voor de burgerluchtvaart (ICAO).”

Emissiereductie
De rechter vervolgt: “De CO2-emissie van de KLM is vrijwel geheel het gevolg van de door haar uitgevoerde internationale vluchten. In het internationale (ICAO) verband zijn voor de internationale luchtvaart emissiereductiedoelstellingen geformuleerd. De emissiereductie die Greenpeace verlangt, gaat verder dan de in internationaal verband afgesproken doelstellingen.”

“Een beroep op het Urgenda-arrest baat Greenpeace niet omdat de veroordeling van de Staat in dat arrest alleen de uitstoot van broeikasgassen in Nederland betreft. Dat Greenpeace kritisch is over de doelen die tot op heden in internationaal verband zijn gesteld valt te begrijpen. Het is niet aan de voorzieningenrechter, die de aanpak van de Staat sowieso slechts terughoudend kan toetsen, maatregelen te treffen die verweven zijn met dit internationale besluitvormingsproces.”

“De door de Staat aan het KLM-Steunpakket verbonden voorwaarden op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid zijn bovendien in overeenstemming met (en gaan op sommige punten zelfs verder dan) de klimaatdoelstellingen die in internationaal verband voor de internationale luchtvaart zijn geformuleerd.”

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft sinds 2007 voor Zakenreis over de luchtvaart en reiswereld.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
ZAKENREIS stopt in 2022

ZAKENREIS stopt in 2022

31/12/2021

In april 1999 schreef mijn vader Kees Hundepool (92), die in 1967 Zakenreis lanceerde, zijn laatste voorwoord. Een maand later ik mijn eerste. Nu, ruim 27 jaar nadat ik in…

TMC Special 2022 – Uniglobe

TMC Special 2022 – Uniglobe

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – STI

TMC Special 2022 – STI

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – CWT

TMC Special 2022 – CWT

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….