Home / Luchtvaart / Groeit Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar?

Groeit Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar?

Groeit Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar?

Schiphol komt binnenkort met een nieuwe MER als basis voor groei van het aantal vluchten na 2020, zo bevestigt de luchthaven vandaag. De NOS meldde gisteren dat de MER deze week verschijnt en dat er een toename naar 540.000 vluchten in staat.

“De MER (milieueffectrapportage) geeft een beeld van de beschikbare milieuruimte op Schiphol, binnen de grenzen van de gemaakte afspraken aan de Alderstafel in 2008,” zegt Schiphol.

“Het bevat echter geen voorstel of voorkeursvariant. Daarover zijn de partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol nog met elkaar in gesprek. Het streven van de ORS is om voor de Kerst een advies te sturen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat.”

De ORS is een overlegorgaan van de luchtvaartsector, overheden, het bedrijfsleven, omwonenden en  milieuorganisaties. Vorig jaar werd het aantal van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) bereikt dat eerder door de ORS als maximum is gesteld, om de uitstoot van geluid te beperken, tot eind 2020.

In de ORS zou worden gekeken of dit getal omhoog zou kunnen. Die fase is nu aangebroken: de ORS, de opvolger van de Alderstafel, vergadert dezer dagen over de toekomst vanaf 2021.

Scenario’s
“De concept MER helpt bij de gesprekken in de ORS, doordat het inzicht geeft in uitkomsten en scenario’s, maar het is niet zo dat de toekomst alleen maar hoeft te worden uitgerekend’’ zegt Schiphol. “Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen en alle betrokkenen in kunnen participeren.”

“Uitgangspunt van Schiphol is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van Schiphol, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. We streven naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei.”

In de nieuwste MER is een berekening gemaakt van het geluid van de huidige generatie vliegtuigen in vergelijking met het indexjaar 2004 uit het Aldersakkoord. Destijds is een 50-50 procent regeling afgesproken: indien de nieuwe vliegtuigen stiller zouden zijn ‘delen’ Schiphol en de omgeving die geluidsruimte.

De MER zou volgens de NOS, die zich baseert op ‘ingewijden’, aantonen dat toestellen na veertien jaar inderdaad aanzienlijk stiller zijn. Binnen de geluidsruimte zouden dan 120.000 extra vluchten mogelijk zijn. Gedeeld door twee zou dit neerkomen op 60.000 extra vliegbewegingen.

LVNL
Toch gaat de MER uit van 40.000 vluchten en dat heeft niet te maken met geluid, maar met veiligheid. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is bezig het luchtruim her in te delen en loopt daarmee achter. Pas in 2023 kan dit proces zijn voltooid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke situaties op Schiphol als gevolg van het drukke verkeer.

In het debat speelt alleen geluid een rol. De uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen, waar internationaal het accent op ligt in de klimaatdiscussie rond de luchtvaart, is in Nederland tot nu toe van ondergeschikt belang geweest bij de bepaling van het aantal vliegbewegingen.

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft sinds 2007 voor Zakenreis over de luchtvaart en reiswereld.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
ZAKENREIS stopt in 2022

ZAKENREIS stopt in 2022

31/12/2021

In april 1999 schreef mijn vader Kees Hundepool (92), die in 1967 Zakenreis lanceerde, zijn laatste voorwoord. Een maand later ik mijn eerste. Nu, ruim 27 jaar nadat ik in…

TMC Special 2022 – Uniglobe

TMC Special 2022 – Uniglobe

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – STI

TMC Special 2022 – STI

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – CWT

TMC Special 2022 – CWT

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….