Home / Luchtvaart / Groeit Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar?

Groeit Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar?

Groeit Schiphol naar 540.000 vliegbewegingen per jaar?

Schiphol komt binnenkort met een nieuwe MER als basis voor groei van het aantal vluchten na 2020, zo bevestigt de luchthaven vandaag. De NOS meldde gisteren dat de MER deze week verschijnt en dat er een toename naar 540.000 vluchten in staat.

“De MER (milieueffectrapportage) geeft een beeld van de beschikbare milieuruimte op Schiphol, binnen de grenzen van de gemaakte afspraken aan de Alderstafel in 2008,” zegt Schiphol.

“Het bevat echter geen voorstel of voorkeursvariant. Daarover zijn de partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol nog met elkaar in gesprek. Het streven van de ORS is om voor de Kerst een advies te sturen aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat.”

De ORS is een overlegorgaan van de luchtvaartsector, overheden, het bedrijfsleven, omwonenden en  milieuorganisaties. Vorig jaar werd het aantal van 500.000 vliegbewegingen (starts en landingen) bereikt dat eerder door de ORS als maximum is gesteld, om de uitstoot van geluid te beperken, tot eind 2020.

In de ORS zou worden gekeken of dit getal omhoog zou kunnen. Die fase is nu aangebroken: de ORS, de opvolger van de Alderstafel, vergadert dezer dagen over de toekomst vanaf 2021.

Scenario’s
“De concept MER helpt bij de gesprekken in de ORS, doordat het inzicht geeft in uitkomsten en scenario’s, maar het is niet zo dat de toekomst alleen maar hoeft te worden uitgerekend’’ zegt Schiphol. “Het gaat om een verstandige afweging van de lusten en de lasten, waarbij alle belangen aan bod komen en alle betrokkenen in kunnen participeren.”

“Uitgangspunt van Schiphol is de balans tussen het voor Nederland belangrijke netwerk van Schiphol, de leefbaarheid in de omgeving en duurzaamheid. We streven naar veilige, gematigde en gecontroleerde groei.”

In de nieuwste MER is een berekening gemaakt van het geluid van de huidige generatie vliegtuigen in vergelijking met het indexjaar 2004 uit het Aldersakkoord. Destijds is een 50-50 procent regeling afgesproken: indien de nieuwe vliegtuigen stiller zouden zijn ‘delen’ Schiphol en de omgeving die geluidsruimte.

De MER zou volgens de NOS, die zich baseert op ‘ingewijden’, aantonen dat toestellen na veertien jaar inderdaad aanzienlijk stiller zijn. Binnen de geluidsruimte zouden dan 120.000 extra vluchten mogelijk zijn. Gedeeld door twee zou dit neerkomen op 60.000 extra vliegbewegingen.

LVNL
Toch gaat de MER uit van 40.000 vluchten en dat heeft niet te maken met geluid, maar met veiligheid. De Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is bezig het luchtruim her in te delen en loopt daarmee achter. Pas in 2023 kan dit proces zijn voltooid. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijke situaties op Schiphol als gevolg van het drukke verkeer.

In het debat speelt alleen geluid een rol. De uitstoot van broeikasgassen door vliegtuigen, waar internationaal het accent op ligt in de klimaatdiscussie rond de luchtvaart, is in Nederland tot nu toe van ondergeschikt belang geweest bij de bepaling van het aantal vliegbewegingen.

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft vanaf 2002 over de luchtvaart en reiswereld, voor diverse media. Sinds 2007 is hij verbonden aan Zakenreis.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

nieuws
Minder agressie in de lucht

Minder agressie in de lucht

14/12/2018

Het aantal gevallen van ‘unruly passengers’ in de lucht is dit jaar gedaald, zo blijkt uit voorlopige cijfers van IATA die deze week bekend zijn gemaakt. De meeste problemen zijn…

Homelike in Nederland

Homelike in Nederland

12/12/2018

Boekingsplatform Homelike, gericht op accommodatie voor de zakelijke markt, heeft sinds kort duizend appartementen in de verhuur in Amsterdam. Rotterdam en andere steden in de Benelux zullen ‘spoedig’ volgen, zegt…