Home / Luchtvaart / FNV: mét KLM naar rechter

FNV: mét KLM naar rechter

FNV: mét KLM naar rechter

FNV Cabine en KLM blijven verdeeld over de positie van Cityhopper in de nieuwe ontslagronde. Het gaat om de vraag of KLC zelfstandig is en of tijdelijke contracten daar mogen worden verlengd. De bond heeft woensdag aan de directie voorgesteld de kwestie samen aan de rechter voor te leggen.

Samen naar de rechter gaan? Ja dat kan, legt bestuurder Birte Nelen van FNV Cabine uit: “Het gaat om een artikel 96 rechtsvordering procedure, waarbij partijen elkaar niet dagvaarden, maar gezamenlijk een verschil van inzicht voorleggen.”

“KLM moet als werkgever handelen op basis van de wet,” aldus Nelen (foto rechts). “Er is een meningsverschil en voor beide partijen is het van belang dit uit te zoeken. We willen allebei duidelijkheid krijgen over dit onderwerp en voorkomen dat werknemers hun gedwongen ontslag naderhand aanvechten en dit mogelijk ongedaan wordt gemaakt, omdat niet conform de wet is gehandeld.”

KLM zegt woensdagavond in een reactie het volgende: “KLM en FNV kijken beiden verschillend naar de strekking van de geldende wet- en regelgeving. Beide partijen willen de kwestie op de juiste manier benaderen en behandelen. Er is gezamenlijk juridisch overleg gevoerd. Dat heeft nog niet tot een gezamenlijke conclusie geleid. KLM heeft het voorstel van FNV om het voor advies gezamenlijk voor de rechter neer te leggen in beraad.”

Nieuwe ontslagronde
Door de coronacrisis moet KLM de komende tijd een verdere reductie van het aantal werknemers doorvoeren. Onder het cabinepersoneel dienen 500 fulltime banen te verdwijnen. FNV Cabine heeft onderzocht hoe dit zich verhoudt tot het verlengen van tijdelijke contracten bij het cabinepersoneel van KLC.

Deze juridische toets wijst uit dat KLC ten opzichte van KLM geen zelfstandige eenheid is, gebaseerd op externe uitstraling en interne (mede-) zeggenschap. Zodoende zouden op grond van het ontslagbesluit de tijdelijke cabinecontracten bij KLM en dochtermaatschappij KLC niet verlengen mogen worden. De tijdelijke contracten bij KLM cabinepersoneel zijn vorig jaar ook niet verlengd, omdat sprake was van dreigende boventalligheid onder cabinepersoneel met een vast contract.

Doorstroming
De directie van KLM wil daar niet aan. Voorheen kregen stewardessen en stewards bij KLC standaard een contract van vijf jaar aangeboden en konden daarna (bij goed functioneren) doorstromen naar KLM, met betere arbeidsvoorwaarden. Dit is nu niet mogelijk omdat er sprake is van overcapaciteit onder cabinepersoneel bij KLM.

KLM wil daarom met de standaardregeling breken en de aflopende contracten bij KLC nu wél verlengen. Het bedrijf redeneert als volgt: door de crisis is de vraag naar tickets sinds begin 2020 gedecimeerd en moet er capaciteit uit de markt worden gehaald. Een van de mogelijkheden is de inzet van kleinere vliegtuigen en die bevinden zich in de vloot van KLC. Vrijwel alle Embraers van KLC zijn momenteel permanent in gebruik. KLM stelt dat ook het daarbij behorende personeel in dienst moet blijven.

Wettelijke regeling
KLM vindt FNV Cabine tegenover zich op het punt van de cabin crew. De bond verwijst naar de wettelijke ontslagregeling. “In de wet staat dat eerst tijdelijke contracten die binnen 26 weken aflopen niet worden verlengd, voordat er sprake is van boventalligheid van werknemers met een vast contract,” zegt FNV Cabine.

De bond vervolgt: “Op basis van onze juridische toets komen we tot het standpunt dat in tijden van boventalligheid alle tijdelijke cabinecontracten bij KLM en KLC niet verlengd mogen worden. De aflopende KLM-jaarcontracten zijn niet verlengd, maar KLM wil dit jaar de aflopende KLC vijfjaarscontracten wél verlengen.”

Aparte divisie?
De kern van het meningsverschil zit in positie die KLC heeft binnen de luchtvaartgroep. KLM ziet Cityhopper als een aparte divisie, FNV niet. “FNV Cabine stelt dat KLC cabinepersoneel geen zelfstandige eenheid is en vanwege dreigende boventalligheid de tijdelijke KLM én KLC cabinecontracten niet mogen worden verlengd,” zegt de bond.

FNV Cabine: “We realiseren ons dat dit grote impact heeft op de betreffende KLC-collega’s. Ons inziens is het echter juridisch onjuist dat onder andere ex-KLC’ers die de afgelopen jaren zijn doorgestroomd naar KLM te maken krijgen met gedwongen ontslag, terwijl tegelijkertijd KLC’ers met een vijfjaarscontract een vast contract krijgen aangeboden.”

Omdat de directie en de vakbond er onderling niet zijn uitgekomen heeft FNV nu voorgesteld het dossier gezamenlijk aan de rechter voor te leggen. “Het is in het belang van onze leden én van KLM om juridische duidelijkheid te krijgen over dit onderwerp. Dit vereist zorgvuldigheid, maar ook een vlotte procedure,” aldus FNV Cabine.

 

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft sinds 2007 voor Zakenreis over de luchtvaart en reiswereld

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
Naam D-reizen ontvreemd

Naam D-reizen ontvreemd

17/04/2021

De merknaam D-reizen is onlangs, korte tijd vóór moederbedrijf D-rt Groep failliet ging, door de twee directeuren ‘ontvreemd,’ waardoor de boedel minder waard is. Voor consumenten met reisvouchers maakt het…

Schiphol verder met BAM

Schiphol verder met BAM

16/04/2021

Schiphol heeft de samenwerking met BAM, Heijmans en VolkerWessels voortijdig verlengd, omdat de bouwers zich tijdens de coronacrisis “flexibel” hebben opgesteld, zegt de luchthaven. De firma’s onderhouden de bestaande infrastructuur…

Staatssteun voor Air Canada

Staatssteun voor Air Canada

16/04/2021

Air Canada ontvangt alsnog een steunpakket van de staat ter waarde van 5,9 miljard Canadese dollar (3,95 miljard euro). De regering in Ottawa lag de afgelopen tijd onder vuur omdat…

Verkeer Schiphol blijft laag

Verkeer Schiphol blijft laag

15/04/2021

Vorige maand reisden 660.000 mensen via Schiphol, een handjevol mensen in vergelijking met de 5,6 miljoen van maart 2019. Het vrachtvervoer steeg wel, met een hoger volume. Het aantal vluchten…

Staatssteun EU toegestaan

Staatssteun EU toegestaan

15/04/2021

Het Hof van Justitie van de EU heeft bepaald dat staatssteun aan airlines toegestaan blijft. Ryanair had de zaak opnieuw aanhangig gemaakt, maar de rechter verwierp de bezwaren. De Ierse…

Uitstel conventie van GBTA

Uitstel conventie van GBTA

14/04/2021

De jaarlijkse conventie van GBTA is verplaatst van juli naar november, door de aanhoudende pandemie. Intussen rommelt het opnieuw in de zakenreisorganisatie: ‘president’ Bhart Sarin is abrupt opgestapt. De jaarlijkse…