Home / Luchtvaart / Fiat aan verdere steun KLM

Fiat aan verdere steun KLM

Fiat aan verdere steun KLM

Het kabinet heeft zijn fiat gegeven aan verdere noodleningen voor KLM, als onderdeel van de toegezegde steun van 3,4 miljard euro, nu alle bonden instemmen met langer inleveren dan eerder was afgesproken.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Wopke Hoekstra van Financiën dinsdagavond dat KLM nu aan alle door hem gestelde voorwaarden heeft voldaan. “KLM heeft voldoende zekerheid kunnen bieden aan het kabinet dat voor de hele duur van de looptijd van het steunpakket via de arbeidsvoorwaarden een bijdrage aan de kostenreductie wordt geleverd. Het kabinet kan daardoor instemmen met het herstructureringsplan en heeft dit inmiddels bevestigd aan de directie van KLM,’’ aldus de bewindsman.

Hoekstra geeft nog wel een actuele waarschuwing af: “Sinds de goedkeuring van de steunmaatregelen door het kabinet zijn de vooruitzichten voor de luchtvaartsector verder verslechterd. Het is niet uitgesloten dat aanvullende maatregelen in de toekomst nodig zijn om van KLM weer een financieel gezond bedrijf te maken.”

Nieuw ‘reisverbod’
Los van de situatie rond KLM kondigde de regering dinsdag nieuwe maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Een daarvan is het “dringende advies” aan alle Nederlanders om vanaf heden tot medio januari 2021 in het geheel niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij het strikt noodzakelijk is. Voor KLM is dit een enorme klap.

Het aantal passagiers bij KLM daalde in het voorjaar naar luttele procenten van voorheen, steeg vanaf juni weer naar rond de 25 procent, om daarna weer te dalen. Het nieuwe verkapte reisverbod betekent vrijwel zeker dat de aantallen vervoerde passagiers onder de 10 procent zullen uitkomen, in vergelijking met dezelfde periode in 2019, terwijl het aantal boekingen voor latere reizen naar verwachting zeer laag zal zijn.

Leningen en subsidie
KLM kreeg in juli een steunpakket toegezegd bestaande uit 2,4 miljard euro aan garantstellingen voor leningen van commerciële banken en een staatslening van 1 miljard euro, in beide gevallen met een zeer lage rente en af te betalen binnen vijf jaar. Van dit bedrag is inmiddels 942 miljoen overgemaakt naar Amstelveen, zodat het openstaande saldo 2,458 miljard bedraagt. De steun komt bovenop de subsidie (NOW) die KLM sinds maart krijgt om de lonen te kunnen betalen.

Hoekstra had op voorhand aan de miljardenlening wel een reeks voorwaarden verbonden. Belangrijkste punt: KLM moest de kosten verlagen met minimaal 15 procent. Het bedrijf kan dit bereiken door onder meer het personeelsbestand te verkleinen en de lonen naar verhouding te verlagen. KLM heeft de afslanking inmiddels ingezet en zal naar verwachting eind dit jaar 5.000 van de ongeveer 30.000 arbeidsplaatsen hebben geschrapt.

Aandachtspunten
Op 1 oktober leverde KLM een herstructureringsplan in waarin naar zij dacht aan alle voorwaarden was voldaan. Hoekstra oordeelde anders, want hij constateerde een aantal “aandachtspunten,” zo schrijft hij dinsdag. “In de eerste plaats waren er slechts afspraken met de vakbonden voor een deel van de looptijd van het steunpakket. KLM heeft inmiddels een schriftelijke commitment ontvangen van de vakbonden dat ook na afloop van deze periode, en voor de hele duur van de looptijd van het steunpakket, via de arbeidsvoorwaarden een bijdrage aan de kostenreductie wordt geleverd.”

De minister vervolgt: “Daarnaast was er voor de jaren 2023-2025 uitwerking van additionele kostenbesparingen noodzakelijk om ook in die jaren de vereiste kostenreductie van 15 procent van beïnvloedbare kosten te behalen. KLM heeft als reactie op dit aandachtspunt een addendum bij het herstructureringsplan opgesteld, waarin het bedrijf additionele kostenbesparingen voor de periode 2023-2025 heeft opgenomen waarmee ook in die periode de beoogde kostenreductie zal worden behaald.”

De eerdere afspraken tussen KLM en de bonden over versobering van de cao’s tot in 2022 blijven van kracht, maar er is nu dus een akkoord dat het inleveren ook na die periode (tot 2025) van toepassing zal zijn.

Overzicht afspraken over inleveren
Hoekstra geeft een overzicht van de “arbeidskostenverlaging” die nu door KLM met het personeel is afgesproken en waarin hij zich kan vinden, door hem samengevat als: “KLM heeft afspraken gemaakt met het personeel over een bijdrage aan het verlagen van de kosten. Hierbij wordt het principe gehanteerd dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.”

In detail, zoals de punten letterlijk in Hoekstra’s brief staan:
– met het gehele cockpitpersoneel is, op verzoek van de vakbonden, een gelijke bijdrage afgesproken ter hoogte van ruim 19 procent. Dit is het gewogen gemiddelde van de individueel benodigde afdrachten conform de afgesproken kaders. Deze bijdrage wordt onttrokken uit eerder afgesproken loonstijgingen, de winstuitkering over 2019 en eindejaarsuitkeringen. Deze afspraken hebben een looptijd tot maart 2022.

– voor het cabine- en grondpersoneel is een lineair oplopende bijdrage afgesproken, die start bij nul procent voor werknemers met een inkomen van 1 keer modaal en oploopt tot 20 procent bij een inkomen vanaf 3 keer modaal. Afhankelijk van de hoogte van de desbetreffende bijdrage, wordt dit eveneens onttrokken uit middelen als eerder afgesproken loonstijgingen, de winstuitkering over 2019 en eindejaarsuitkeringen. Voor werknemers met een inkomen tot 1,5 keer modaal betekent dit dat de bijdrage bestaat uit het afzien van (een deel van) de eerder afgesproken loonstijgingen. Deze afspraken hebben een looptijd tot en met december 2022.

– de gehele topmanagementlaag levert een bijdrage van ruim 20 procent. Dit bestaat uit het niet doorvoeren van eerder afgesproken loonstijgingen en het afschaffen van het korte en lange termijn variabele inkomen gedurende de looptijd van het steunpakket.

– de directie levert een bijdrage van tussen de 40 procent en 65 procent. Dit bestaat uit het afschaffen van het korte en lange termijn variabele inkomen gedurende de looptijd van het steunpakket.

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft sinds 2007 voor Zakenreis over de luchtvaart en reiswereld.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
ZAKENREIS stopt in 2022

ZAKENREIS stopt in 2022

31/12/2021

In april 1999 schreef mijn vader Kees Hundepool (92), die in 1967 Zakenreis lanceerde, zijn laatste voorwoord. Een maand later ik mijn eerste. Nu, ruim 27 jaar nadat ik in…

TMC Special 2022 – Uniglobe

TMC Special 2022 – Uniglobe

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – STI

TMC Special 2022 – STI

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – CWT

TMC Special 2022 – CWT

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….