Home / Blogs / Herman Mensink / Travel Insight: travel manager van de toekomst

Travel Insight: travel manager van de toekomst

23/12/2013

Onlangs heeft ACTE samen met Radius Travel een onderzoek uitgevoerd naar de evolutie van de rol van travel manager in de komende jaren. De ondervraagde travel managers moesten eerst aangeven welke vaardigheden essentieel zijn voor hun huidige functioneren.

Het vaakst genoemd werden: onderhandelingsvaardigheden, kennis van technologie in de reisindustrie, relatiemanagementexpertise, commu­ni­­catieve vaardigheden en leiderschaps­capaciteiten. Drie van deze vijf huidige competenties kunnen worden geclassifi­ceerd als people skills, terwijl kennis van technologie als enige valt onder functional skills. Onderhandelingsexpertise heeft de kenmerken van beide vaardigheden.

Interessant was te zien, dat zowel kennis van marketing en social media als het managen van alternatieven voor reizen als de minst essentiële competenties voor de huidige travel managers werden beoordeeld. Kortom, hoewel travel manage­ment momenteel primair is ingebed in procesgestuurde functies, zoals financiën of inkoop, blijft de intermenselijke relatie essentieel. In deze context kunnen onder­handelingsvaardigheden niet alleen worden opgevat als cruciaal voor het effectief werken met leveranciers, maar ook met interne belanghebbenden. Antwoorden op open vragen bevestigen, dat veel van de belangrijkste onder­­handelingen van travel managers plaatsvinden met andere bedrijfsfuncties, zoals bijvoor­beeld met IT-professionals binnen de eigen organisatie.

Heel anders is de uitkomst van het onder­zoek als de travel managers wordt gevraagd aan te geven, welke competenties zij over drie tot vijf jaar dienen te bezitten. De travel manager van de toekomst zal zich dan veel meer moeten richten op functionele vaardigheden, zoals data-analyse (analytisch vermogen), financiële en budgetteringskennis, het managen van alternatieven voor reizen en strategische planning, terwijl hij naast het hebben van marketing- en social-mediavaardig­heden, ook nog eens technologisch goed onderlegd moet zijn.

De score van marketing en social media en het managen van alter­natieven voor reizen als twee van de steeds belangrijker wordende vaardigheden is bijzonder opmerkelijk. Terwijl minder dan 20 procent van de respon­­denten van mening is dat deze kwalificaties van essentieel belang zijn voor de succesvolle travel managers van vandaag, voorspelde meer dan 50 procent van de respondenten dat deze kwalificaties in de toekomst veel belangrijker zullen worden. Dit suggereert dat travel managers geloven, dat hun rol op twee belangrijke punten in ontwikkeling is.

Ten eerste is dit op het gebied van het bevorderen van samenwerking; een breder gebied dan het managen van reizen. De travelmanagementrol wordt uitgebreid tot samenwerkingsmanagement, interactie-management, vergaderingenmanagement of zelfs communicatiemanagement. Ten tweede zal de rol van de travel manager (of hoe deze in de toekomst ook zal heten) veel meer moeten liggen op het gebied van overtuigen dan controleren.

Er is algeme­ne overeenstemming bij de respon­denten, dat naleving van een beleid beter zal worden bereikt door het overtuigen van reizigers in plaats
van hen te dwingen door middel van een rigide beleid.

Herman MensinkHerman Mensink is voorzitter van de Corporate Travel Association (CORTAS), lector Aviation Management en Business Travel Management op de NHTV en vice-president EMEA van de PRISM Group Inc.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Blogs
Bij twijfel niet inhalen

Bij twijfel niet inhalen

02/07/2020

Ik las laatst dat corona meer op een religie dan op een pandemie lijkt. Naarmate het gevaar van besmetting in Nederland onzichtbaarder wordt, heeft iedereen een eigen versie van de…

‘Lieve KLM’

‘Lieve KLM’

07/10/2019

Gefeliciteerd met je honderdjarig bestaan. Je bestaat nu eeuwig. Dat is echt heel knap. Ik schrijf deze column tijdens de zoveelste vlucht die ik dit jaar met je maak. Ik…

Duurzaamheidsdekmantel

Duurzaamheidsdekmantel

03/10/2019

Uit een peiling van I&O Research in opdracht van Klimaatverbond Nederland blijkt dat maar liefst 70 procent van de Nederlanders in een klimaatspagaat zit. Zij voelen zich betrokken en willen…