Home / Artikel / Brexit zal KLM Cityhopper niet klein krijgen

Brexit zal KLM Cityhopper niet klein krijgen

02/02/2017

Over hoe het Brexit-spel gespeeld gaat worden, valt geen zinnig woord te zeggen. Ook voor de luchtvaartsector blijft het een ongewisse factor, zeker voor KLM Cityhopper (KLC) met een groot aantal bestemmingen in Groot-Brittannië. De Britse markt zelf ziet KLM zelfs als tweede home carrier.

Een recent verschenen rapport van het Londense onderzoeksbureau PA Consulting Technology Innovation over de mogelijke gevolgen van Brexit voor de luchtvaart liegt er niet om. De Britse luchtvaartsector zal zich op een volledig nieuwe toekomst moeten voorbereiden, is de boodschap. In het ergste scenario moet met elk afzonderlijk EU-land een bilaterale luchtvaartafspraak worden gemaakt. Managing Director & CEO Boet Kreiken van KLM Cityhopper benadrukt desgevraagd dat hij zich niet aan toekomstvoorspellingen waagt. Hij wijst erop dat eerdere grote trendbreuken een beperkt effect hebben gehad op het passagiersvervoer vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar Europa en vanuit Europa naar het VK.

Knauw gekregen
Hoe verloopt de transitie tussen het VK en de EU? “Vooralsnog heeft de lagere koers van het Britse pond een dempend effect op leisure vervoer vanuit Groot-Brittannië. Tegelijk is er een groeiende aantrekkelijkheid voor het inkomend vervoer vanwege goedkopere vakanties en weekendtrips,” aldus Kreiken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert dezelfde tendens. Vooral het zakelijke reisverkeer van Nederlanders in het VK heeft in het derde kwartaal van 2016 een knauw gekregen, aldus het CBS. De zakelijke bestedingen lagen 27 procent lager dan in het derde kwartaal van 2015. Tegenover de sterke daling van bestedingen van Nederlanders in het VK staat een lichte toename van bestedingen van Britten in Nederland. In het derde kwartaal van 2016 waren de bestedingen bijna 3 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het VK heeft ongeveer 55 miljoen vertrekkende passagiers en 27 miljoen inkomende passa­giers. Deze 2/3 versus 1/3 verhouding, verwacht Kreiken, zal iets gaan veranderen naar relatief meer inkomend vervoer uit Europa en de rest van de wereld en iets minder uitgaand vervoer. Maar als de Britse economie zou stagneren, komt er druk op de prijs van uitgaande vliegreizen vanuit het VK. Als gevolg van de prijselasticiteit neemt de vraag dan toe en zullen de economie en het bedrijfsleven van het VK zich nog meer internationaal buiten Europa gaan richten, wat tot meer verkeer zal leiden..”

Aanpassen
Via geavanceerde revenue management systemen kan Air France-KLM dynamische veranderingen in vraag en aanbod snel opvangen. “Dit is de kracht van het KLM/KLC-netwerk, de systemen en de professio­nals die hierbij betrokken zijn,” zegt Kreiken. “Als er al schade zou optreden als gevolg van Brexit, dan blijft die beperkt en kunnen wij de impact daarvan via onze mechanismen beperken. Vooralsnog gaan de experts uit van een kortstondige demping van 2 tot
3 procent op het totale vervoer, nogmaals: alleen met betrekking tot de groeicurve van het passagiersvervoer van en naar het VK. Dit is de totale markt van het VK en zegt niets over de relatieve concurrentieposities en marktaandelen van individuele carriers zoals KLM en haar operating airline KLM Cityhopper.”

Het Britse dilemma
Wat het ingewikkeld maakt om in de toe­komst te kijken, zijn de diverse variabelen waar rekening mee moet geworden gehouden. De Britse premier Theresa May heeft voor de transitie na Brexit, die eind maart 2017 definitief wordt, twee jaar uitgetrokken. Of dit haalbaar is, moet worden bezien.
De luchtvaart in het VK valt onder de wetgeving van het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA). Op veel punten zijn er echter verschillen of zelfs aanscherpingen van de Engelse regering op het gebied van safety, security en special airports procedures.
Voor de luchtvaart is het uitermate onprak­tisch en kostbaar om een vitale sector als de Britse luchtvaart in bilaterale afspraken te managen met 27 verschillende EU-landen. “Het klopt dat er een bilateraal verdrag is tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk,” zegt Kreiken. “Maar denk hier vooral vanuit het standpunt van het VK.

Wil het land terug naar zo’n complexiteit en wat wint het er dan mee? Alleen opereren onder de regels van de World Trade Organization (WTO) levert te weinig op, zeker niet als het gaat om de voor het VK zo belangrijke nabijheid van het Europese vasteland. Als medeoprichter van het gemeenschappelijk Europese luchtruim zal het VK zich in het streven naar meer autonomie toch echt moeten schikken naar Europese structuren, wil het geen aviation outcast in Europa worden.”

Dit is een samenvatting van het artikel ‘Brexit zal KLM Cityhopper niet klein krijgen’ dat is verschenen in Zakenreis #490. Het hele artikel lezen? Neem een abonnement op Zakenreis Magazine. Ontvang hét vakblad voor de Nederlandse zakenreisindustrie voor maar 35 euro per jaar (tien uitgaven

 

Micha Ouwendijk
Door: Micha Ouwendijk | micha[at]zakenreis.nl
Micha Ouwendijk schrijft al jaren voor Zakenreis Magazine en heeft een onschatbare kennis van de luchtvaart- en luchtvrachtindustrie.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

artikelen