Home / Luchtvaart / Werkonderbreking bij KLM?

Werkonderbreking bij KLM?

Werkonderbreking bij KLM?

Cabine-vakbond VNC dreigt met een werkonderbreking bij KLM, komende vrijdag, om de directie te dwingen het cao-overleg te hervatten. Collega-bond FNV zegt door de aankondiging van VNC ‘verrast’ te zijn.

KLM kwam onlangs met haar eindbod voor een nieuwe cao voor het cabinepersoneel, na lange onderhandelingen met beide bonden. Noch VNC, noch FNV stonden te juichen over het resultaat. Zo noemt KLM geen termijn voor de opheffing van ‘-1 CA’, de in 2016 doorgevoerde maatregel om op 40 procent van de long haul vluchten één cabin attendant (CA) minder in te zetten.

De directie van KLM zegde eind vorig jaar, na werkonderbrekingen door de bonden, toe dat -1 CA per 1 februari 2017 zou worden ingetrokken, met de toevoeging dat dit alleen zou plaatsvinden als het ‘productietechnisch’ mogelijk zou zijn. Het gebeurde niet: -1 CA bleef intact, tot frustratie van de bonden, die er tijdens de cao-onderhandelingen een hard punt van maakten.

Nu het eindbod voor een CAO er ligt, zonder een oplossing voor -1 CA, lopen de meningen van de bonden uiteen. FNV wil het resultaat eerst ‘neutraal’ voorleggen aan haar leden en doet dat tijdens een stemming tussen 13 en 17 september. ‘FNV Cabine vindt dat we dit zorgvuldige en democratische proces moeten doorlopen zoals gepland. Onze leden hebben er recht op zich te verdiepen in het KLM eindbod om vervolgens hun stem uit te brengen,’ zo staat op de site van de bond.

Unanieme afwijzing
VNC daarentegen, de grootste bond, is radicaler en sneller. De KLM-ledenraad (de vertegenwoordigers van de cabine bij VNC) kregen het eindbod van KLM inmiddels onder ogen en wezen het ‘unaniem’ af, zegt de bond. De ledenraad riep ook op tot het organiseren van acties, ‘met als doel KLM ertoe te bewegen het eindbod in te trekken en wederom aan de onderhandelingstafel te komen.’

VNC spreekt over ‘schijnbewegingen rondom de -1 CA maatregel’ die KLM al bijna een jaar zou maken. ‘Onze achterban wil af van de door KLM eenzijdig ingevoerde -1 CA maatregel als pressiemiddel om het KLM-eindbod te moeten accepteren, waarbij er een ruime verdubbeling van de -1 ontstaat en daarmee een nog veel grotere bezuiniging op onze arbeidsvoorwaarden wordt gedaan,’ zegt VNC in een verklaring.

‘Het wordt tijd dat de -1 CA na alle loze beloftes nu écht verdwijnt en zo de weg wordt vrijgemaakt voor KLM cao-onderhandelingen waarbij voor alle partijen een eerlijk startpunt is’, zegt VNC.

De bond heeft een brief gestuurd naar de directie van KLM met een uiteenzetting van haar standpunt en een aankondiging van de actie van een uur, op vrijdag 15 september. ‘KLM kan de voormelde werkonderbreking voorkomen door schriftelijk te verklaren dat zij haar (eind)bod intrekt en uiterlijk 1 oktober aanstaande zal terugkeren aan de onderhandelingstafel voor het alsnog overeenkomen van een evenwichtige cao voor het cabinepersoneel’, aldus VNC.

KLM beraadt zich nog op een reactie.

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl

Lolke van der Heide schrijft vanaf 2002 over de luchtvaart en reiswereld, voor diverse media. Sinds 2007 is hij verbonden aan Zakenreis.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

nieuws
Ryanair erkent bonden

Ryanair erkent bonden

15/12/2017

Ryanair zal de pilotenvakbonden in enkele belangrijke Europese landen  erkennen als gesprekspartners. Het is voor het eerst dat de Ierse prijsvechter met bonden gaat praten. De eerder geplande staking van…

Travelport is klaar voor NDC

Travelport is klaar voor NDC

15/12/2017

Travelport is donderdag door IATA ‘Level 3 gecertificeerd’. Dit is het hoogste niveau van NDC (New Distribution Capability), de nieuwe standaard voor data-uitwisseling die de luchtvaartorganisatie heeft ontwikkeld. Travelport is…